(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas

Definícia pojmu zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas v ekonomickom slovníku. Výraz zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas“

Čakanie, ktoré sa vyskytuje vtedy, keď nákladové hľadiská zabraňujú určitej činnosti od jej začiatku, až po postačujúce prvky, ktoré sú vhodne spracované, alebo keď spracovávanie je vykonávané v pevne stanovenom čase. Príklady situácii v ktorých sa vyskytuje čas potrebný na čakanie na zásobovanie. – výroba, ktorá sa koná iba vtedy, ak môžu byť vyrábané dostatočne veľké série, – spracovávanie dokumentov: súbor dokumentov, ktorý sa musí spracovať prv, ako prejde do ďalšieho oddelenia, – preprava: zásoby tovaru, ktoré sa vytvoria pred pevne stanoveným časom prepravy.

Už ste čítali?