(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zásoba určená na odpojenie

Definícia pojmu zásoba určená na odpojenie v ekonomickom slovníku. Výraz zásoba určená na odpojenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „zásoba určená na odpojenie“

poistná zásoba pre prípad potreby – Zásoby, ktoré slúžia na vytvorenie dvoch následných procesov v tovarovom toku nezávislých jeden na druhom, v požadovanom rozsahu. Predstavujú ich: anticipačné zásoby, kapacita, nákladové zásoby, cyklické zásoby, sezónne zásoby, zásoby vo veľkých sériách, bezpečnostné zásoby (poistné zásoby), pracovný materiál.

Už ste čítali?