(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zasielateľské poistenie

Definícia pojmu zasielateľské poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz zasielateľské poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „zasielateľské poistenie“

Poistenie zasielateľa za škody vzniknuté nesplnením alebo chybným plnením jeho úloh; ide najmä o straty vzniknuté na zverenom majetku v dôsledku chybných prepravných inštrukcií, výberu medzizasielateľov, opomenutím vykonania určitých úkonov a pod.

Už ste čítali?