zasielateľská zmluva

Definícia pojmu zasielateľská zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz zasielateľská zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „zasielateľská zmluva“

Zmluva, ktorou sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že mu vlastným menom na jeho účet obstará prepravu veci (zásielky) z miesta odoslania do miesta určenia alebo úkony súvisiace s prepravou a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi príslušný poplatok.