zasielateľská organizácia

Definícia pojmu zasielateľská organizácia v ekonomickom slovníku. Výraz zasielateľská organizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zasielateľstvo.

Definícia výrazu „zasielateľská organizácia“

Organizácia, ktorá vykonáva zasielateľskú činnosť.