zariadenia na nakládku a vykládku kusového tovaru

Definícia pojmu zariadenia na nakládku a vykládku kusového tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz zariadenia na nakládku a vykládku kusového tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „zariadenia na nakládku a vykládku kusového tovaru“

Druh zariadenia na ložné operácie; slúži na nakládku a vykládku manipulačných jednotiek.