(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zariadenia a prostriedky na manipuláciu s materiálom

Definícia pojmu zariadenia a prostriedky na manipuláciu s materiálom v ekonomickom slovníku. Výraz zariadenia a prostriedky na manipuláciu s materiálom sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „zariadenia a prostriedky na manipuláciu s materiálom“

Súhrnný názov pre: zdvíhacie zariadenia (žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, výťahy), dopravné zariadenia (na sypký, kusový materiál, na prepravu po lane, prostriedky technickej obsluhy a dopravy v poľnohospodárstve, prostriedky na pneumatickú dopravu, banské dopravné zariadenia), zariadenia na operačnú a medzioperačnú manipuláciu (roboty a priemyselné manipulátory), zariadenia na ložné operácie (výklopné, vyhŕňacie zariadenia, vykladače, nakladače, skladiskové stroje, stroje na nakládku a vykládku kusového tovaru, kolesové rýpadlá a zakladače, lopatové a korčekový rýpadlá, stroje a zariadenia na zemné stavebné a cestné práce), prepravné prostriedky (kovové prepravné prostriedky a prostriedky z kombinovaných materiálov na paletizáciu a kontajnerizáciu, obaly, nádoby a prepravné prostriedky na paletizáciu z plastov, drevené obaly a prepravné skrine, kovové obaly), skladovacie zariadenia (zariadenia pre sklady kusového tovaru, zariadenia na skladové ložné operácie, spoločné zariadenia prevažne pre chemický a potravinársky priemysel), zariadenia na úpravu materiálu na manipuláciu (váhy, plniace a baliace stroje, stroje na úpravu obalov), dopravné prostriedky (vozíky, nákladné automobily a ich účelové modifikácie, návesy a prívesy, nákladné koľajové vozidlá, lode, lietadlá).

Už ste čítali?