Západoeurópska únia

Definícia pojmu Západoeurópska únia v ekonomickom slovníku. Výraz Západoeurópska únia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Západoeurópska únia“

– je obrannou alianciou západoeurópskych štátov. Maastrichtská Zmluva predpokladá postupné pretvorenie ZEÚ na komponent spoločnej obrany EÚ.