(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zánik poistenia zo zákona

Definícia pojmu Zánik poistenia zo zákona v ekonomickom slovníku. Výraz Zánik poistenia zo zákona sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zánik poistenia zo zákona“

Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.

Ukončenie platnosti poistenia zo zákonom daných dôvodov.

Už ste čítali?