(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zánik poistenia

Definícia pojmu Zánik poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Zánik poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zánik poistenia“

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Ukončenie platnosti poistnej zmluvy.

Už ste čítali?