(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zanechanie štúdia

Definícia pojmu zanechanie štúdia v ekonomickom slovníku. Výraz zanechanie štúdia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „zanechanie štúdia“

Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním štúdia. Študent oznámi zanechanie štúdia vysokej škole písomne a dňom doručenia jeho vyhlásenia prestáva byť študentom.

Už ste čítali?