(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zameranie sa na zákazníka

Definícia pojmu Zameranie sa na zákazníka v ekonomickom slovníku. Výraz Zameranie sa na zákazníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Zameranie sa na zákazníka“

Organizácia je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich terajšie a budúce potreby, má uspokojovať ich požiadavky a snažiť sa prekonať ich očakávania.

Už ste čítali?