(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zameniteľnosť / interchangeability

Definícia pojmu zameniteľnosť / interchangeability v ekonomickom slovníku. Výraz zameniteľnosť / interchangeability sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zameniteľnosť / interchangeability“

Schopnosť použiť jeden výrobok, proces alebo službu namiesto iného k splneniu rovnakých požiadaviek. – INTERCHANGEABILITY – The ability of one product, process or service to be used in place of another to fulfil the same requirements.

Už ste čítali?