(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

záložné právo dopravcu

Definícia pojmu záložné právo dopravcu v ekonomickom slovníku. Výraz záložné právo dopravcu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „záložné právo dopravcu“

Právo dopravcu na zabezpečenie jeho pohľadávok vyplývajúcich z prepravnej zmluvy; vzťahuje sa na prepravovaný náklad, pokiaľ ním môže dopravca disponovať.

Už ste čítali?