(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Záložňa

Definícia pojmu Záložňa v ekonomickom slovníku. Výraz Záložňa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Peniaze.

Definícia výrazu „Záložňa“

Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpečené osobným majetkom, ako napr. šperkmi.

Už ste čítali?