(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zákonné poistenie

Definícia pojmu Zákonné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zákonné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zákonné poistenie“

Jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené podmienky (napr. vlastníctvo motorového vozidla). Neuzatvára sa poistná zmluva. Práva a povinnosti vyplývajú zo zákona. Najznámejšie je poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.

Jedna zo základných foriem poistenia.

Už ste čítali?