(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zákon o poisťovníctve

Definícia pojmu Zákon o poisťovníctve v ekonomickom slovníku. Výraz Zákon o poisťovníctve sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zákon o poisťovníctve“

Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov.

Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov. V súčasnosti je platný Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve s účinnosťou od 1. 3. 1991, v znení ďalších zákonov – a to Zákona SNR č. 25/1992 Zb., Zákona SNR č. 197/1992 Zb.

Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva.

Už ste čítali?