(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Základný súbor

Definícia pojmu Základný súbor v ekonomickom slovníku. Výraz Základný súbor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Základný súbor“

Základný súbor (population) je súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré z hľadiska vecného, časového a priestorového vymedzenia do súboru patria. Ak zisťujeme informácie o všetkých jednotkách základného súboru, ide o vyčerpávajúce štatistické zisťovanie (skúmanie). So základným súborom súvisí aj výberový súbor.

Už ste čítali?