(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Základný rezervný fond

Definícia pojmu Základný rezervný fond v ekonomickom slovníku. Výraz Základný rezervný fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Základný rezervný fond“

Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.

Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami (viď heslo kalkulované škody). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.

Už ste čítali?