(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Základný

Definícia pojmu Základný v ekonomickom slovníku. Výraz Základný sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Základný“

Záležitosť sa stáva základnou (dostatočne dôležitou), keď jej dopad na účtovnú uzávierku je významný pri poskytnutí zvádzajúcich informácií ako celku.

Už ste čítali?