Základné zabezpečenie

Definícia pojmu Základné zabezpečenie v ekonomickom slovníku. Výraz Základné zabezpečenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Základné zabezpečenie“

Zabezpečenie pohľadávky banky na základe zabezpečovacej zmluvy vo forme záložného práva ku založenej nehnuteľnosti.