Základné podmienky

Definícia pojmu Základné podmienky v ekonomickom slovníku. Výraz Základné podmienky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Základné podmienky“

Časť zmluvy, v ktorej sú vyznačené a opísané hlavné podmienky poistenia.