(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Základné normy

Definícia pojmu Základné normy v ekonomickom slovníku. Výraz Základné normy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Základné normy“

Rámec kontrolóra pre systematické naplnenie kontrolného cieľa, zahrňujúci plánovanie a revíziu kontroly, zhromažďovanie kompetentných, náležitých a primeraných dôkazov a príslušný výskum a vyhodnocovanie vnútorných kontrol.

Už ste čítali?