Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy

Definícia pojmu Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy v ekonomickom slovníku. Výraz Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy“

Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy je súhrn špecializovaných zariadení stabilnej a mobilnej technickej základne nevyhnutných na zabezpečenie základných funkcií, t. j. najmä prekládkové a odstavné koľaje, prístavná hrana, interná cestná sieť, hradlo – vstupné a výstupné miesto pre dopravné prostriedky cestnej dopravy, parkovacie, odstavné a úložné plochy, stabilné a mobilné prekladacie zariadenia, nakladacie rampy, terminálové nosiče intermodálnych nákladových jednotiek, administratívna budova, ako aj zariadenia prenosovej a informačnej techniky nevyhnutné na vytvorenie informačného a riadiaceho systému terminálu kombinovanej dopravy.