zákazky

Definícia pojmu zákazky v ekonomickom slovníku. Výraz zákazky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „zákazky“

Tovar a služby obdržané odberateľom od interných alebo externých dodávateľov.