(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zahraničné poistenie

Definícia pojmu Zahraničné poistenie v ekonomickom slovníku. Výraz Zahraničné poistenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zahraničné poistenie“

Poistenie rizík, ktoré vznikajú poisteným subjektom v zahraničí. Môže sa realizovať (pri platení poistného aj poistných plnení) v cudzej mene. Od domáceho poistenia sa líši nielen územnou platnosťou poistenia, ale aj rizikami a poistnými podmienkami.

Už ste čítali?