Zábezpeka

Definícia pojmu Zábezpeka v ekonomickom slovníku. Výraz Zábezpeka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Zábezpeka“

Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania.