(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Zabezpečovacia zmluva

Definícia pojmu Zabezpečovacia zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz Zabezpečovacia zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Zabezpečovacia zmluva“

Všetky a/alebo jednotlivá zmluva uzatvorená medzi bankou a garantom a/alebo všetky a/alebo jednotlivé vyhlásenia garanta, ktoré súvisia so zabezpečením, a/alebo na základe ktorých sa v prospech banky zriaďuje zabezpečenie pohľadávky banky.

Už ste čítali?