(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

zábeh výroby

Definícia pojmu zábeh výroby v ekonomickom slovníku. Výraz zábeh výroby sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „zábeh výroby“

(S dôrazom na výrobu) Proces zavádzania výrobku do výroby po prvý raz alebo jeho opakované zavedenie a / alebo využitie výrobných zdrojov vo výrobnom procese po prvý raz alebo ich opakované využitie.

Už ste čítali?