Xenofóbia

Definícia pojmu Xenofóbia v ekonomickom slovníku. Výraz Xenofóbia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Xenofóbia“

Doslovne xenofóbia” znamená strach z cudzincov. Toto slovo sa obvykle používa na označenie neznášanlivosti k ľuďom z iných krajín alebo iných etnických skupín, rovnako ako aj nedostatok rešpektu pre ich tradície a kultúru.