Workshop

Definícia pojmu Workshop v ekonomickom slovníku. Výraz Workshop sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Workshop“

Skupinové riešenie problémov využívajúce spoluprácu osôb z rôznych oblastí organizácie, ktoré slúži súčasne na nácvik tímovej spolupráce a spoločného riešenia problémov, prípadne na oboznámenie sa s odlišnými pohľadmi osôb z rôznych častí firmy.