Withdrawal kanban

Definícia pojmu Withdrawal kanban v ekonomickom slovníku. Výraz Withdrawal kanban sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Withdrawal kanban“

Metóda, ktorá sa využíva na transport materiálu (výrobkov) zo skladu (supermarketu) na ďalšiu operáciu.