(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

WIBOR

Definícia pojmu WIBOR v ekonomickom slovníku. Výraz WIBOR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „WIBOR“

WIBOR – (Warshaw InterBank Offered Rate) referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu – pre PLN, ktorú počíta kótovaná každý pracovný deň vo Varšave z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa stanoveného algoritmu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.