vzor vytrácania sa

Definícia pojmu vzor vytrácania sa v ekonomickom slovníku. Výraz vzor vytrácania sa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vzor vytrácania sa“

Trend predaja a / alebo výroby počas obdobia vytrácania sa výrobku.