Vznik poistnej udalosti

Definícia pojmu Vznik poistnej udalosti v ekonomickom slovníku. Výraz Vznik poistnej udalosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Vznik poistnej udalosti“

Negatívna udalosť, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poistnej zmluve. Musí byť spôsobená poisteným rizikom.