Vznik a zánik úrazového poistenia

Definícia pojmu Vznik a zánik úrazového poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Vznik a zánik úrazového poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vznik a zánik úrazového poistenia“

Krátka definícia: Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca. Definícia podľa zákona: (§ 24). Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca.