Vznik a zánik sociálneho poistenia – dobrovoľne poistená osoba

Definícia pojmu Vznik a zánik sociálneho poistenia – dobrovoľne poistená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Vznik a zánik sociálneho poistenia – dobrovoľne poistená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vznik a zánik sociálneho poistenia – dobrovoľne poistená osoba“

Krátka definícia: Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky. Definícia podľa zákona: (§ 23). Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dobrovoľne poistenej osobe v nezamestnanosti vzniká nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z týchto poistení, najskôr odo dňa podania odhlášky.