Vznik a zánik garančného poistenia

Definícia pojmu Vznik a zánik garančného poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Vznik a zánik garančného poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vznik a zánik garančného poistenia“

Krátka definícia: Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a), t. j. zamestnanca v pracovnom pomere, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca v pracovnom pomere. Definícia podľa zákona: (§ 25). Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a), t. j. zamestnanca v pracovnom pomere, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca v pracovnom pomere.