Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa

Definícia pojmu Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa v ekonomickom slovníku. Výraz Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa“

Krátka definícia: Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa. Definícia podľa zákona: (§ 22). Povinné dôchodkové poistenie vzniká fyzickej osobe, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov jeho veku, odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, t. j. odo dňa začatia osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, a zaniká dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie, t. j. dňom skončenia osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa.