Vzdelávacie ciele

Definícia pojmu Vzdelávacie ciele v ekonomickom slovníku. Výraz Vzdelávacie ciele sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Vzdelávacie ciele“

Vopred stanovené očakávané výsledky tréningu; jeden z predpokladov efektivity vzdelávania, ktorého hlavným cieľom nie je väčšinou prínos poznatkov, ale zmena riadiaceho štýlu, zodpovedajúceho zámerom firmy.