vzájomný obchod

Definícia pojmu vzájomný obchod v ekonomickom slovníku. Výraz vzájomný obchod sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „vzájomný obchod“

(pri lodnej preprave) – Termín používaný pri lodnej preprave na služby plavidla medzi štátmi inými, než je štát, kde je plavidlo registrované.