Vzájomný fond

Definícia pojmu Vzájomný fond v ekonomickom slovníku. Výraz Vzájomný fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Vzájomný fond“

Americký termín pre fond, ktorý má formu akciovej spoločnosti. Fond predstavuje portfólio akcií, dlhopisov a/alebo hotovosti, ktoré investičná spoločnosť riadi v mene a na základe dohody s množstvom investorov. Keď si investori kupujú akcie fondu získavajú podiel v širokom investičnom portfóliu, ktorého majiteľmi sú spolu s ostatnými akcionármi fondu. Manažér vzájomného fondu investuje zverené finančné prostriedky v súlade s investičnými cieľmi, ktoré sú v prospekte fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Mutual Fund.