Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Definícia pojmu Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v ekonomickom slovníku. Výraz Výzva na predkladanie žiadostí o NFP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Výzva na predkladanie žiadostí o NFP“

východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP;

Východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.