vývozné povolenie

Definícia pojmu vývozné povolenie v ekonomickom slovníku. Výraz vývozné povolenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „vývozné povolenie“

Doklad, zaručujúci povolenie vyvážať tovar, tak ako je uvedené v rozmedzí určitého času.