vývojové cykly

Definícia pojmu vývojové cykly v ekonomickom slovníku. Výraz vývojové cykly sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „vývojové cykly“

Časové obdobie medzi vypustením výrobku a jeho výpredajom. Rozoznáva cyklické naplánovanie podobného produktu s drobnými zmenami smerom od jedného produktu / modelu k druhému.