Vývoj

Definícia pojmu Vývoj v ekonomickom slovníku. Výraz Vývoj sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Vývoj“

je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.