Vyvážená investičná stratégia

Definícia pojmu Vyvážená investičná stratégia v ekonomickom slovníku. Výraz Vyvážená investičná stratégia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Vyvážená investičná stratégia“

Metóda rozdelenia aktív a riadenia portfóliom podielového fondu, zameraná na vyváženie výnosnosti a miery rizika. Vyvážené portfólio môže do seba zahŕňať obligácie, zabalené finančné produkty a vysoko likvidné nástroje, porovnateľné s hotovosťou, napríklad pokladničné poukážky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Balanced investment strategy.