výsypný kontajner

Definícia pojmu výsypný kontajner v ekonomickom slovníku. Výraz výsypný kontajner sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „výsypný kontajner“

Kontajner na prepravu voľne loženého suchého nákladu, ktorý je naložený cez otvor na hornej stene kontajnera a vyložený cez otvor na bočnom konci kontajnera.