Vysvetlený súčet štvorcov

Definícia pojmu Vysvetlený súčet štvorcov v ekonomickom slovníku. Výraz Vysvetlený súčet štvorcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Vysvetlený súčet štvorcov“

Vysvetlený súčet štvorcov (VSŠ; Regression Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok vyrovnaných pozorovaní endogénnej premennej a jej priemeru.