výstupný tovar

Definícia pojmu výstupný tovar v ekonomickom slovníku. Výraz výstupný tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „výstupný tovar“

Množstvo tovaru odoslané od dodávateľa ku jeho zákazníkom vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch.